« I dag utgis "kom inn til oss" | Main | Turneliste 09 »
torsdag
jun042009

Låtene på "kom inn te oss"

01 Noahs Ark (Roalkvam/Skage)

02 Kom in te oss (Wiehe)

03 Little venn (Tang Wa/Larsen)

04 Pyramidesamfunnet (Roalkvam/Larsen)

05 Vente te i mårå (Hovland/Skage)

06 Blakke og blåe (Dybvig/Larsen)

07 Han far og de (Roalkvam/Skage/Larsen)

08 Mårhunden i meg (Hovland/Skage)

09 Synske dama  (Karp/Kortchmar/Larsen)

10 Eg har ikkje svenskepilk (Roalkvam/Larsen)

11 Eg, ein syklist (Roalkvam/Larsen)

12 Ongane (Tang Wa/Larsen)

13 Mangen bler møje (Roalkvam/Tang Wa/Larsen)

Hør smakebiter her

 

Reidar Larsen: sang; Beckstein flygel; Hammond B3 orgel på ”Noah’s ark” og ”Ongane”.

Arne R. Skage jr.: el.gitarer og bottleneck slide (sang 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11 og 12); resonator gitarer (5, 6, 9, 10, 13); Lap steel gitar (1, 2, 7);  Hilo Hawai gitar (13); og gitarloop (2).

Kyrre J. Sætran: bassgitar.

Knut Hem: trommer; samt klokkespill på ”Noah’s ark”; Weissenborn gitar på ”Kom inn te oss”; og Weissenborn og Dobro på ”Mangen bler møje”. 

 

Norton Buffalo:  munnspill på ”Little venn” og ”Blakke og blåe”.

Trond Augland: diverse perkusjon både her og der…

Svein Ragnar Myklebust: Hammond A100 på ”Kom inn te oss” og ”Han far og de”.

Oddvar ”Sol” Solheim: sologitar på ”Little venn” og ”Synske dama”.

Arne R. Skage senior: trompeter på ”Eg, ein syklist”. 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>