« Låtene på "kom inn te oss" | Main | "Noahs ark" c- listet på NRK P1 i uke 23 »
mandag
jun012009

Turneliste 09

10 jun 2009 Byteltet  (lukket arr) Reidar Larsen & the storytellers Flekkefjord

11 jun 2009 Hall Toll w/ Reidar Larsen & the storytellers Stavanger

12 jun 2009 Herr Nilsen w/Reidar Larsen & the storytellers Oslo

13 jun 2009 Hagan bluesfestival w Reidar Larsen & the storytellers Sande

26 jun 2009 Osøyri Blues & Jazzfestival w Reidar Larsen & the storytellers Os

27 jun 2009 Lillesanddaene w/ Reidar Larsen & the storytellers Lillesand

13 jul 2009 MoldeJazz w/Reidar Larsen & the Storytellers Molde

14 jul 2009 MoldeJazz w/Reidar Larsen & the Storytellers Molde

25 jul 2009 Canal Street festival w Reidar Larsen & the Storytellers Arendal

31 jul 2009 Olavfestdagene w/Reidar Larsen & The Storytellers Trondheim

01 aug 2009  TBAw Reidar Larsen & the storytellers Ballangen

07 aug 2009 TBA w Reidar Larsen & the storytellers TBA

08 aug 2009 Wrightegaarden w Reidar Larsen & the storytellers Langesund

05 sep 2009 makrellblues w/Reidar Larsen & the Storytellers Fosnavåg

19 sep 2009 Vestkystfestivalen w Reidar Larsen & the storytellers Sotra

02 okt 2009 Rock cafe / W Reidar Larsen & the Storytellers Bodø

03 okt 2009 Ørlandet Bluesfestival w Reidar Larsen & the storytellers Brekstad 

23 okt 2009 Dark Season festival w Reidar Larsen & the storytellers Kristiansand

 

Du finner og turneinfo og kart i kalenderen, endringer kan forekomme , sjekk dagspressen for oppdatert info

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>