kjøp musikk og billetter her...

Buy mp3's here:


Billetter:


Bruk Scanlife app

for konsert og bookinginfo

direkte på din telefon

« Ekko Fra Hovigs Hangar, Notodden 7. Aug. 2010 | Main | Kom inn te oss »
tirsdag
apr172012

Ekko fra Hovigs Hangar 

... nytt livealbum fra Reidar Larsen & the Storytellers slippes 28. april 2012

Ekko fra Hovig’s Hangar, spillt inn Notodden 7. august 2010

 

Reidar Larsen sang og spilte Roland digitalpiano.

 

The Storytellers:

Arne R. Skage jr. spilte et par forskjellige gitarer.

Kyrre Sætran spilte bassgitar.

Knut R. Hem spilte trommer.
XL:
Morten Golten (Hammond-doktor) spilte Hammond-orgel.
Per Lund spilte trompet.
Glenn Brun Henriksen spilte sax.
Gisle Myklebust spilte en annen sax (heldigvis).
Arne Kolstad spilte trombone.
Publikum spilte en stor rolle.
Notodden bluesfestival like så.
Laila Vatn tok bilder.
Takk!
Reidar & di
Opptaket ble gjort av Jan-Erik Tørmoen, NRK Musikkteknikk.
Konsertproduksjonen: (P) NRK 2010
Mixet for cd av Per Ravnås og Reidar Larsen i musikkstudioet
ved NRK Rogaland.
Stavanger. (c) Blue Fingers AS 2012
Cover lay-out by Reidar Larsen og Daniel Engen Productions.
01: intro v Robert Sætervik + Mr. Blues is coming to town
(Nix / Glover)
02: Crawdad hole - (trad. arr. R. Larsen)
03: Noahs ark - (Skage / Roalkvam)
04: Blakke og blåe - (Larsen / Dybvig)
05: Pyramidesamfunnet - (Larsen / Roalkvam)
06: Vente te i mårå - (Skage / Hovland)
07: Little venn - (Larsen / Tang Wa)
08: Eg har ikkje svenskepilk - (Larsen / Roalkvam)
09: Kom inn te oss - (Wiehe / Larsen)
10: I’m a bluesman - (Juke Boy Bonner)
11: He’s got a way with women - (Rodney Ley)
12: Boogie woman - (Tampa Red)
13: Christina - (Shad / Mc Gree)
14: Roll’em Pete - (Johnson / Turner)
15: Mangen bler møje - (Larsen / Roalkvam)

 

 

 

 

 

 

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>