kjøp musikk og billetter her...

Buy mp3's here:


Billetter:


Bruk Scanlife app

for konsert og bookinginfo

direkte på din telefon

« Ekko fra Hovigs Hangar | Main
mandag
mai112009

Kom inn te oss


".... er en varm plate som inviterer til ettertanke og refleksjon rundt våre hektiske og materialistiske liv. Og det er en livepreget utgivelse som er skrudd sammen av musikere som kan sitt håndverk. Her er ingen fomling og famling."

Kjetil Wold stavanger aftenblad 10.07.09

 

Dette albumet har tatt både veldig lang og veldig kort tid. Tanker om en norskspråklig bluesbasert utgivelse går i hvert fall et par ti-år tilbake – for eksempel så TONO-registrerte jeg sangen ”Little venn” i 1985…

Når jeg her bruker ordet ”bluesbasert” er det fordi hovedimpulsen min i alle år har vært bluestradisjonen i hele sin bredde, og da med uklare grenser mot ”beslektede” sjangere som gospel, New Orleans-tradisjonen(e) og diverse Louisiana-uttrykk, samt ”sørstatsrock”, soul, samt litt mer ”jazzige” ting – kort sagt det vi kan kalle afro-amerikanske musikkuttrykk særlig fra den sørøstlige regionen i USA. Å blande dette med tekster på Stavanger-dialekt har jo ikke vært noen særlig fremmed tanke med min bakgrunn fra bl.a. Stavangerensemblet og Smalhans, samt mangeårige samarbeid med folk som Gunnar M. Roalkvam og Svein Tang Wa. Men det tok altså litt tid…

Innspillingen tok derimot veldig kort tid: vi brukte ei kort og intens uke etter prinsippet om ”live-i-studio” på grunnopptakene, gjorde noen få reparasjoner og noen pålegg gjort av gode venner og kollegaer som ekstrahjelp. Deretter (hurtig?)mixer. Og dermed var det i grunnen gjort. En grunntanke for meg har vært å la ’ekte håndspilt musikk’ gjennomsyre hele atmosfæren og sounden på plata, da jeg etter hvert velger å være betydelig mer opptatt av virkelig enn virtuelt liv! Så at det enkelte steder ligger igjen ”rester” fra studio er ikke helt tilfeldig, og blant annet en konsekvens av at noen av de sangene som opprinnelig var tenkt å fades ut har fått bli værende i hele sin lengde – og i tråd med tradisjonen åpent for musikalsk dialog der og da, høyst farget av den enkelte musikers uttrykk og mangel på tradisjonelle ”arrangementer”. Og da håper vi bare at resultatet er blitt noe som er verd å høre på også for andre enn oss sjøl…!

Reader Comments (3)

Kunne du tenkt deg å spille på en liten bar i Egersund sammen med meg? Det er ikke store betalingen, men jeg trenger noen dyktige til "å hjelpe meg fram"...

juni 30, 2009 | Unregistered CommenterJane Asbjørnsen

Useful to read about the highly colored by the individual musician,also the information about the musician,is pretty impressive to examine.
__________________
Dissertation Writing Services

Excellent to see the video,also about the song Little Friend in 1985,is useful to discern,great to tell.
__________________
Dissertation writing help

januar 19, 2011 | Unregistered CommenterDissertation writing help

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>